Transformator za splošne namene

OBMOČJE MERENJA / RAZMERJE