Merilna naprava

OBMOČJE MERENJA / RAZMERJE

MERJENA KOLIČINA

TIP PRIKAZOVALNIKA

KARAKTERISTIKA TOKA / NAPETOSTI