V nadaljevanju so reference podjetja Tracon o predhodno izvedenih del v notranjih prostorih in na prostem.