Izolirani kabelski čevelj in vezni tulec

PRESEK VEZALNEGA VODNIKA (mm2)