Elektromehanski laboratorij

Podjetje Tracon trži le izdelke, ki ustrezajo zahtevam Evropske unije. Za zagotovitev stalne kontrole naših dobaviteljev smo zgradili edinstveni laboratorij za električne in mehanske preiskave. V tej in naslednji številki
našega biltena ponosno predstavljamo naš strojni park v Budimpešti, katerega visokokakovostna oprema se kosa z instrumenti dobaviteljev oziroma prodajnih podjetji, ob tem naj omenimo, da niti državni raziskovalni laboratorij v državi naše matične fi rme ni opremljen s tovrstnimi napravami. Tako lahko z gotovostjo trdimo, da so naši certifi kati kakovosti CE dejanski in realni ter temeljijo na stalnem preverjanju in merjenju tudi z naše strani.
S sistemom za testiranje nateznih obremenitev se ob merjenju mehanskih lastnosti sestavnih delov iz umetne mase, npr.: kabelskih vezic, analizira tudi ustrezna vezljivost pri kabelskih čevljih in vodnikih.


Z merilnimi napravami z žarilno nitko in igličastim plamenom preskušamo vnetljivost izdelkov iz umetne mase.

V klimatskih komorah se lahko opravljajo meritve  delovanja svetlobnih virov LED v razmerah -30°C ÷ +150°C.


Z napravo za preskušanje odpornosti na vremenske vplive imamo možnost analizirati obnašanje in staranje zlasti proizvodov iz umetne mase, namenjenih zunanji uporabi.


Meritve ogrevanja lahko opravimo do bremenskega toka 400 A oziroma imamo možnost testiranja odklopnikov, relejev za zaščito motorja, časovno-tokovne krivulje z izredno natančnimi instrumenti.


Z infrardečo kamero delamo posnetke o virih toplote.

Vsak odklopnik testiramo zaradi zaščite, ki je življenjskega pomena.