Analogni instrument

OBMOČJE MERENJA / RAZMERJE

MERJENA KOLIČINA

KARAKTERISTIKA TOKA / NAPETOSTI