Orodje za pripravo vodnikov

OBMOČJE STISKANJA / NAJVEČJI PRESEK PRI REZANJU (mm2)