Splošni pogoji poslovanja

Podatki o podjetju
Blagovna znamka:

Blagovno znamko v Sloveniji zastopa:

TRACON Lendava d. o. o.
Industrijska ulica 6
9220 LENDAVA – LENDVA

Podjetje je davčni zavezanec.

ID št. za DDV: SI93858124
Matična številka: 2251744

Tracon Lendava d. o. o. je vpisan v Sodni register Slovenije na Okrožnem sodišču v Murski Soboti pod št. vložka 1/03139/00, SRg številka vpisa 2006/00793.
Registrirana dejavnost podjetja: G 46.900 NESPECIALIZIRANA TRGOVINA NA DEBELO
E-naslov: tracon.lendava@tracon.si
Telefon:  +386  (0)2 600 16 07
Bančni račun odprt pri:

Delavska hranilnica d.d. PE Murska Sobota, Lendavska ulica 3, 9000 Murska Sobota
TRR: SI56 6100 0001 6462 508

 

Komercialista: https://si.traconelectric.com/address 

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Pričujoči splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju tudi: SPP) vsebujejo pravice in dolžnosti podjetja Tracon Lendava d. o. o. (sedež: Industrijska ulica 6, Lendava, 9220 Lendava; matična številka podjetja: 2251744; davčna številka za DDV: SI93858124; številka transakcijskega računa: TRR: SI56 6100 0001 6462 508 - Delavska hranilnica d.d. PE Murska Sobota, Lendavska ulica 3, 9000 Murska Sobota; kontakt tracon.lendava@tracon.si; predstavnik: Marjeta Gerenčer – direktorica; v nadaljevanju: TRACON) in kupca, ki se poslužuje artiklov in storitev elektronskega poslovanja podjetja TRACON (v nadaljevanju: PARTNER). (TRACON in PARTNER sta v nadaljevanju skupaj: pogodbenika).

Splošni pogoji poslovanja veljajo tudi za ostale uporabnike spletne strani www.si.traconelectric.com.

 

 

 

KAZALO:

1.,  Splošne informacije, sklenitev pogodbe med pogodbenikoma

1.1 Veljavnost pričujočih SPP

1.2. Služba za pomoč strankam

1.3. Komercialista za področje Slovenije

2.,  Poslovna skrivnost

3.,  Varovanje podatkov

REGISTRACIJA

Pravilnik o zbiranju in varovanju osebnih podatkov in zasebnosti

4.,  Nakupna pogodba

4.1  Naročanje izdelkov

4.2  Nakupna pogodba, sklenjena na daljavo, oz. nakup v spletni trgovini Tracon:

5.,  Cene v spletni trgovini Tracon

6.,  PLAČILNI POGOJI

6.1 Plačilo po povzetju

6.2 Nakazilo po predračunu

6.3 Nakazilo po valuti

6.4 Plačilo s kartico oz. spletno plačilo myPOS

7.,  Izstavljanje računov

8.,  Neporavnane obveznosti

8.1  Reklamacijski rok izstavljenega računa  

8.2  Pridržek lastninske pravice

8.3  Sodna izterjava

9.,  Registracija v spletni trgovini TRACON

9.4  Pozabljeno geslo

 

10.,  Naročanje v spletni trgovini TRACON

10.2  Potek naročanja in potrditev naročila s strani PARTNERJA

10.3  Poprava napak v postopku naročanja, pred oddajo naročila
 

11.,  Dobavni in dodatni plačilni pogoji

STROŠKI PAKIRANJA IN DOSTAVE:

12.,  Dostava in dostavni rok:

13.,  Odstop od pogodbe in vračilo blaga v 14 dneh

 

13.1  Če PARTNER še ni prejel naročenega blaga:

13.1.1. Vračilo prejetih plačil oz. izstavitev dobropisa

13.1.2. Vračilo in stroški vračila blaga

 

13.2  Če je PARTNER blago že prevzel

13.2.1. Vračilo prejetih plačil oz. izstavitev dobropisa

13.2.2. Stroški vračila blaga

13.3  Pošiljk z odkupnino TRACON ne sprejema!

14.,  Vračilo fizično poškodovanih pošiljk – paketa

15.,  Vračilo blaga, kupljenega pred daljšim časom

16.,  Pritožbeni postopek

17.,  Garancija

18.,  Stvarna napaka:

18.1. Napaka je stvarna, če:

18.2. Kako se stvarna napaka uveljavlja?

18.3. Kdaj TRACON ne odgovarja za stvarne napake

19.,  Garancija in odgovornost za stvarne napake preneha veljati v primeru dokaza, da je okvaro povzročila:

20.,  Razno

21.,  Izvensodno reševanje sporov in drugih pravnih sredstev

22.,  Platforma za reševanje sporov

23.,  Okoljska odgovornost

 

 

1.,  Splošne informacije, sklenitev pogodbe med pogodbenikoma

1.1 Veljavnost pričujočih SPP se nanaša na prodajo izdelkov na področju Slovenije, objavljenih v katalogih podjetja TRACON in na spletni strani www.si.traconelectric.com   (v nadaljevanju: spletna trgovina Tracon).

 

1.2.  Služba za pomoč strankam:

Tracon Lendava d. o. o.
Sedež pisarne: Industrijska ulica 6, Lendava, 9220 Lendava

Delovni čas službe za pomoč strankam: ponedeljek – petek: 8.00–16.00
Telefon: +386 (2) 600 16 07
Spletni naslov: www.si.traconelectric.com
E-naslov: tracon.lendava@tracon.si

 

1.3. Komercialistahttps://si.traconelectric.com/address

 

2.,  Poslovna skrivnost

PARTNER se obveže, da bo varoval poslovne skrivnosti, s katerimi se bo seznanil med poslovnim

sodelovanjem s podjetjem TRACON. To določilo velja tudi po prenehanju poslovnega razmerja.

 

3.,  Varovanje podatkov

REGISTRACIJA

Pravilnik o zbiranju in varovanju osebnih podatkov in zasebnosti


TRACON se obvezuje, da bo PARTNERJEVE osebne podatke obdeloval, varoval in hranil v skladu z veljavnimi predpisi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

 

Osebni podatki, ki jih PARTNER zaupa TRACON-u, se hranijo z namenom izvedbe sklenjenega pogodbenega razmerja ter za kasnejše dokazovanje pogodbenih pogojev.      

 

Z naročilom in/ali sprejetjem pričujočih splošnih pogojev poslovanja daje PARTNER svoje izrecno soglasje, da mu TRACON poleg ponudb, računov ter ostale potrebne komunikacije med pogodbenikoma občasno pošilja tudi obvestila in novice ter ostalo reklamno gradivo. 

 

V kolikor PARTNER izrazi željo, da ne želi prejemati informativnega materiala in reklamnih sporočil, bo TRACON to brezpogojno upošteval.

 

TRACON osebnih podatkov ne posreduje tretji osebi z izjemo, ko z uresničevanjem pogodbenega razmerja tretja oseba nastopi kot podizvajalec/kooperant TRACON-a ali če tako določa zakon.

 

4.,  Nakupna pogodba

Splošni pogoji poslovanja so na voljo na spletni strani http://si.traconelectric.com/, zato se smatra, da z oddajo naročila v kakršnikoli obliki PARTNER v celoti sprejme te splošne pogoje poslovanja.
Na ta način sklenjena pogodba med pogodbenikoma se smatra kot pisna pogodba v slovenskem jeziku.

 

4.1  Naročanje izdelkov


Pri TRACON-u se izdelki lahko naročajo na naslednje načine:

•  po pošti na naslov: Tracon Lendava d. o. o., Industrijska ulica 6, Lendava, 9220 Lendava,

•  po elektronski pošti na naslov: tracon.lendava@tracon.si

•  po telefonu na št.: 02 600 16 07 (ponedeljek – petek: 8.00–16.00),

•  v spletni trgovini Tracon: www.si.traconelectric.com.

 

Naročila po telefonu sprejemamo vsak delovni dan od ponedeljka do petka v času od 8.00 do 16.00.

 

Naročila po pošti in v elektronski trgovini Tracon se lahko oddajo 24 ur na dan. Naročila, oddana med delavniki do 15.30, so še isti dan obdelana, ostala naročila pa naslednji delovni dan.

 

O vsakem oddanem povpraševanju in naročilu v kakršnikoli obliki PARTNER vedno dobi povratno potrditveno elektronsko pismo na elektronski naslov PARTNERJA, v katerem TRACON poleg navedbe pričakovanega datuma dobave, z navedbo naslova spletne trgovine TRACON ponovno ponuja možnost PARTNERJU, da se seznani s splošnimi pogoji poslovanja. Če PARTNER po oddaji naročila ugotovi, da se ne strinja s splošnimi pogoji poslovanja, naročilo še vedno lahko prekliče, in sicer tako, da TRACON-u na elektronsko obvestilo o uspešno oddanem naročilu odgovori: "Odstop od oddanega naročila" (glej točko 13 teh splošnih pogojev).


 

4.2  Nakupna pogodba, sklenjena na daljavo, oz. nakup v spletni trgovini Tracon:

 

4.2.1. Nakupna pogodba se med pogodbenikoma sklene po prijavi oziroma registraciji partnerja (to je po izpolnitvi obrazca za registracijo profila kupca z vsemi zahtevanimi (obveznimi) polji) ter po pregledu vnesenih podatkov in morebitnih popravkih. PARTNER odda zavezujoče naročilo na način, da klikne na ikono »Naročilo z obveznostjo plačila« ali drugo ikono oziroma funkcijo, iz katere nedvoumno izhaja, da je z oddajo naročila povezana obveznost plačila podjetju TRACON. Nakupna pogodba je sklenjena v trenutku, ko TRACON podeli prejetemu naročilu status odpremljenega naročila (to je po tem, ko TRACON s pregledom prejetega naročila ugotovi, da je naročilo popolno; drugi odstavek točke 10.2 teh pogojev).  

 

Na ta način sklenjena pogodba med pogodbenikoma se smatra kot pisna pogodba v slovenskem jeziku. Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku TRACON-a in PARTNERJU dostopna v njegovem uporabniškem profilu, in sicer do izvršene dobave izdelkov partnerju.

 

4.2.2. Nakup v spletni trgovini Tracon je urejen z določbami o elektronskem poslovanju, elektronskem poslovanju na trgu in storitvah informacijske družbe, ki jih obravnavata Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in naslednji) in Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP, Ur. l. RS, št. 98/04 in naslednji).

 

Nakup v spletni trgovini Tracon je v primeru, ko je partner (kupec) potrošnik (to je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja izdelke in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti), urejen  tudi z določbami o pogodbah, sklenjenih na daljavo, ki jih obravnava Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št. 98/04 in naslednji).

4.2.3. Do storitev spletne trgovine Tracon so upravičene vse fizične in pravne osebe, če se legitimno in uspešno registrirajo na spletni strani in kot obvezujoče sprejmejo vsebino, zajeto v pričujočih SPP.  

 

5.,  Cene v spletni trgovini Tracon in ugodnosti

PARTNERJU v naši spletni trgovini se prikazujejo prodajne cene, izražene v evrih brez in z davkom na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV). Končni znesek nakupa je odvisen od količine in cene izbranih izdelkov, davkov ter morebitnih dodatnih stroškov pakiranja in dostave (glede točko 11 teh pogojev).

Zavezanci za DDV morajo pri registraciji v spletni trgovini Tracon, pri pošiljanju povpraševanja in pri oddaji prvega naročila predložiti identifikacijsko številko za DDV.

Ponudba/predračun glede cen in razpoložljivosti artiklov velja največ 3 delovne dni oziroma do razprodaje zalog.
PONUDBA/PREDRAČUN Z EKSTRA POPUSTI V ČASU AKCIJ, VELJA LE, ČE JE ISTI DAN PLAČAN OZ. DOKLER AKCIJA TRAJA.

Časovno omejene akcije so objavljene v spletni trgovini. Do akcijskih cen PARTNER lahko dostopa z registracijo ali s prijavo v spletno trgovino.

PARTNER brez stalnega popusta ima pravico do letnega bonusa za celoletni neto promet in sicer:

  • od 1.000 eur do 2.000 eur – 2%
  • od 2.000,01 eur do 3.000 eur – 4%
  • od 3.000,01 do 4.000 -6%
  • Nad 4.000,01 – 8%
     

Dobropis za bonus se izstavi januarja.

TRACON si pridružuje pravico do spreminjanja cen artiklov v spletni trgovini s tem, da spremembe stopijo v veljavo istočasno z njihovo objavo v spletni trgovini. Te spremembe ne vplivajo na prodajne cene že predhodno naročenih izdelkov.

Če se kljub skrbnemu nadzoru TRACON-a primeri, da se na spletni strani pojavi napačna cena, npr. cena bistveno odstopa od splošno znane in sprejete cene posameznega izdelka oz. je prišlo do sistemske napake in se ob izdelku pojavlja cena „0” € ali „1” €, TRACON ni dolžan pošiljati artiklov z napačno ceno, lahko pa ponudi nakup in dostavo po redni ceni. V vednosti tega ima PARTNER pravico do preklica svojega nakupa.   

 

6.,  PLAČILNI POGOJI

 

Naročene izdelke lahko PARTNER plača na naslednje načine:

6.1 Plačilo po povzetju – na izrecno željo PARTNERJA.
- V tem primeru se paket pošlje s Pošto Slovenije ali drugim ponudnikom poštno paketnih storitev. Vrednost naročila je potrebno plačati poštarju ali na lokalni pošti.

 

6.2 Nakazilo po predračunu
- Po oddaji naročila še isti dan oz. najkasneje naslednji delovni dan TRACON pošlje PARTNERJU predračun po e-pošti. Predračun velja največ 3 delovne dni oziroma do razprodaje zalog. PREDRAČUN Z EKSTRA POPUSTI V ČASU AKCIJ, VELJA LE, ČE JE ISTI DAN PLAČAN OZ. DOKLER AKCIJA TRAJA.
- Naročilo bo obdelano takoj po prejemu plačila.

6.3 Nakazilo po valuti – velja za stalne PARTNERJE kot pravne osebe, s katerimi je bila dogovorjena valuta.
- V tem primeru je potrebno po registraciji počakati obvestilo, da je bila registracija povezana z bazo podjetja TRACON, ali od službe za pomoč strankam na tel. št.: 02 600 16 07 oz. po e-pošti tracon.lendava@tracon.si zaprositi za identifikacijo za prijavo.
- Če PARTNER že razpolaga z nastavljenimi ugodnostmi nakupovanja pri podjetju TRACON in če je že registrirani uporabnik spletne trgovine TRACON, mu bo sistem poleg maloprodajnih cen prikazal tudi cene in vrednosti z njegovimi ugodnostmi ter glede na končno vrednost naročila upošteval tudi morebitne dodatne stroške pakiranja in dostave (glej točko 11 teh pogojev).

6.4 Plačilo s kartico oz. spletno plačilo myPOS 

Informacije o spletnem plačevanju myPOS: https://si.traconelectric.com/mypos_info

Dodatni plačilni pogoji so urejeni v 11. točki teh SPP.

 

7.,  Izstavljanje računov in dobropisov (e-računi in e-dobropisi)

TRACON PARTNERJU izda račun na trajnem mediju, ki poleg cene izdelkov in pripadajočega DDV-ja (po predpisani stopnji) vsebuje tudi morebitne dodatne stroške pakiranja in dostave (glej točko 11 teh pogojev).

Če je bil PARTNERJU dodeljen odloženi čas plačila oz. dogovorjena valuta, se izstavlja zbirni račun 2-krat mesečno: 15. in zadnji dan v tekočem mesecu.

Pošiljanje e-računov PARTNERJEM, ki so proračunski uporabniki in druge pravne osebe oz. fizične osebe

 

Z namenom zmanjšanja porabe papirja, pospešitve in poenostavitve poslovanja z manj prepisovanja TRACON lahko pošilja račune in dobropise v elektronski in ne več v papirni obliki. Podjetju Tracon pošiljanje proračunskim uporabnikom v elektronski obliki omogoča banka DELAVSKA HRANILNICA.

 

E-račune in e-dobropise se poleg PARTNERJEM, ki so proračunski uporabniki, za katere je pošiljanje e-računov obvezno, lahko pošilja tudi drugim pravnim osebam, pod pogojem, da se strinjajo in imajo na svoji banki ali na določeno e-poštni naslov omogočen sprejem e-računov.

 

Tako prejeti računi in dobropisi nadomeščajo tiskane račune in dobropise, prejete po običajni pošti, in jih bo mogoče upoštevati kot verodostojni dokument in osnovo za knjiženje v PARTNERJEVIH poslovnih knjigah.

 

Ključne podatke za prejemanje e-računov neposredno na banko partnerja je potrebno poslati ali po e-pošti na tracon.lendava@tracon.si ali pri oddaji naročila navesti pod opombe:

-  naziv banke PARTNERJA, kjer je omogočeno sprejemanje e-računov in e-dobropisov,
-  transakcijski račun,

- matično številko,
-  šifro SWIFT,
-  kontaktno osebo za prejem računov (ime, priimek in e-naslov).  

 

Fizičnim osebam, za lažje arhiviranje prejetih računov in dobropisov (da se ne zgubijo, če pride do morebitne reklamacije), pošiljamo na njihov e-poštni naslov, kamor pošiljamo obvestila o pričakovani dobavi blaga. 

 

 

 

8.,  Neporavnane obveznosti

Če ima PARTNER že daljši čas neporavnane obveznosti do TRACON-a, je plačilno nesposoben, je zoper njega začet postopek zaradi insolventnosti ali postopek prisilnega prenehanja, je v likvidacijskem postopku ali TRACON oceni, da je njegova boniteta slaba, mu TRACON do poplačila dolga ne dobavlja oz. si pridržuje pravico dostave samo proti plačilu po povzetju oz. plačilu po predračunu.

 

8.1  Reklamacijski rok izstavljenega računa

- je 8 dni v pisni obliki. Reklamacija ne zadrži plačila nereklamiranih artiklov.

 

8.2  Pridržek lastninske pravice

TRACON si pridržuje lastninsko pravico za prodano blago do poravnane celotne vrednosti dobave.

 

V skladu s to pogodbo PARTNER z nakupom priznava in se strinja z obračunavanjem in obveznostjo plačila zakonsko določenih zamudnih obresti, če zamuja s plačilom (to je ne plača do valute).

 

8.3  Sodna izterjava

V primeru zamude plačila TRACON v postopku predsodne in sodne izterjave zaračuna vse stroške izterjave neporavnanih obveznosti, kamor sodijo tudi odvetniški stroški, stroški izvršiteljev, stroški sodnih taks in drugih pristojbin ter drugi stroški.

 

PARTNER, ki soglaša z naročilom izdelkov, se z nastopom zamude plačila strinja, da TRACON in po njegovem pooblastilu tudi njegovega pooblaščenca izrecno pooblašča za pridobivanje vseh potrebnih podatkov o PARTNERJEVEM premoženju in opravilo vseh poizvedb, ki se nanašajo na njegove račune pri bankah in drugih finančnih ustanovah, ter za poizvedbe o zaposlitvi. PARTNER dovoljuje TRACON-u in po njegovem pooblastilu tudi njegovemu pooblaščencu posredovanje teh podatkov drugim fizičnim ali pravnim osebam zaradi izterjave dolgov, ki jih ima PARTNER do TRACONA iz naslova njegovih neplačanih obveznosti za naročene izdelke.

 

9.,  Registracija v spletni trgovini TRACON

 

9.1  V spletni trgovini Tracon se pod zavihkom Registracija nahaja obrazec, ki ga je potrebno izpolniti (obvezni podatki so posebej označeni). Šele po izpolnitvi obrazca z vsemi obveznimi podatki in potrditvi, da se uporabnik strinja s SPP in pravilnikom zasebnosti, je možna registracija.

 

9.2  Naročilo se lahko zaključi šele po uspešni in aktivirani registraciji. Registracija se aktivira po prejemu potrditvenega elektronskega sporočila, ki ga podjetje TRACON pošlje PARTNERJU, in sicer na način, da PARTNER potrdi aktivizacijo registracije.

Po aktivizaciji registracije se naročila lahko oddajajo 24 ur na dan. Naročila, oddana med delavniki do 15.30, so še isti dan obdelana, ostala naročila pa naslednji delovni dan.

 

9.3  TRACON-a ne bremeni odgovornost za zamudo pri dobavi oz. za druge vrste zapletov, napak in težav, če je PARTNER podal napačne in/ali nepopolne podatke ali zaradi drugih vzrokov, ki niso na strani TRACON-a. Če PARTNER katero od polj napačno oz. pomanjkljivo izpolni in TRACON to ugotovi, mu TRACON pošlje sporočilo o napaki ali ga kontaktira po telefonu. TRACON ne nosi nobene odgovornosti za nastalo škodo ali druge nevšečnosti, ker je PARTNER pozabil ali izgubil svoje vstopno podatke za prijavo (uporabniško ime, elektronski naslov ali geslo) oz. ker ima nepooblaščena oseba dostop do PARTNERJEVIH vstopnih podatkov za prijavo.    

9.4  Pozabljeno geslo

PARTNER lahko svoje uporabniško geslo prek TRACON obveščevalca kadarkoli preveri. Enostavno klikne na "Pozabljeno geslo" oziroma drug ustrezno oznako, vnese svoj registrirani e-naslov, na katerega dobi novo geslo, s katerim se lahko ponovno prijavi.

 

10.,  Naročanje v spletni trgovini TRACON

 

10.1  Poglavitne lastnosti in značilnosti artiklov ter navodila za uporabo prodajnih izdelkov so podrobno opisana na strani vsakega posameznega izdelka oz. v priloženih opisih in navodilih za uporabo. Če se pred nakupom določenega izdelka pojavi kakršnokoli vprašanje, je PARTNERJEM zmeraj na razpolago in v pomoč naša služba za pomoč strankam (točka 1.2) oz. naši komercialisti. K izdelkom, s katerimi trgujemo in za katere je zakonsko predpisano, je priloženo navodilo za uporabo. Če se zgodi, da PARTNER pomotoma poleg izdelka ne bi prejel obveznih navodil za uporabo, ga prosimo, da to čim prej, še pred uporabo izdelka, sporoči naši službi za pomoč strankam, in bomo potrebna navodila za uporabo naknadno priložili.      

 

Če bi PARTNER želel oz. potreboval več informacij o kakovosti, osnovnih lastnostih, uporabi in uporabnosti izdelkov, ki jih ponujamo v naši spletni trgovini, kot jih omogoča spletni portal, ga prosimo, da se z zaupanjem obrne na našo službo za pomoč strankam (glej točko 1.2 teh pogojev).

 

10.2  Potek naročanja in potrditev naročila s strani PARTNERJA

- Naročilo v čakalni vrsti: Po uspešni oddaji naročila PARTNER prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto v obdelavo. Še isti dan lahko partner naročilo prekliče tako, da TRACON-u pošlje sporočilo na elektronski naslov: tracon.lendava@tracon.si, kamor pripne obvestilo o uspešno oddanem naročilu, v (naslov) zadevo pa napiše "Odstop od oddanega naročila". Če v 48 urah od oddanega naročila oz. poslane ponudbe za nakup PARTNER ne prejme obvestila po elektronski pošti o potrditvi nakupa oziroma naročila, se brez nadaljnjega avtomatično prekinejo vse obveznosti TRACON-a in hkrati tudi obveznosti PARTNERJA glede nakupa.  

 

- Naročilo odpremljeno: Če PARTNER naročila ne prekliče, gre v nadaljnjo obdelavo. Pri naročilu TRACON pregleda, ali so podani vsi zahtevani podatki o PARTNERJU in naročenih izdelkih. V primeru pomanjkljivih podatkov TRACON PARTNERJA kontaktira po elektronski pošti, telefonu ali na drug kontakt, ki je naveden med kontaktnimi podatki. Popolno naročilo bo prejelo status odpremljenega naročila in s tem je tudi pogodba o nakupu naročenih artiklov med PARTNERJEM in TRACON-om sklenjena.

 

- Izdelek na zalogi: Ali je izdelek na zalogi oz. kdaj je predvidena naslednja dobava izdelka, je razvidno na spletnih straneh TRACON-a. Izdelek ima lahko naslednje statuse: zeleni semafor pomeni, da je izdelek na zalogi, rumeni semafor ima dopisan predvideni datum dobave naslednje zaloge v Budimpešto, rdeči semafor pomeni, da je izdelek razprodan.

 

- Potrjeno naročilo: Naročilo bo odpremljeno do logističnega centra TRACON v Budimpešti. Vsi izdelki, ki bodo v fazi obdelave naročila in priprave paketov na zalogi, bodo na območju Slovenije dostavljeni najkasneje v 3 delovnih dneh. Če PARTNER izdelkov v tem času ne prejme, pokliče na telefon 02 600 16 07 ali TRACON-u pošlje vprašanje na elektronski naslov tracon.lendava@tracon.si, da preveri vzrok nedobave blaga.

 

- Obvestilo o dobavi: o datumu dobave naročila ter o pričakovani dobavi manjkajočih artiklov TRACON  PARTNERJA obvesti še isti dan ali najkasneje naslednji delovni dan od odpreme naročila, in sicer po elektronski pošti. TRACON PARTNERJU za ponovni pregled naročila še pred dostavo v prilogi e-pošte pošlje tudi dobavnico, ki nato natisnjena spremlja tudi paket z naročenimi artikli.

 

- Trenutno razprodani izdelki: V posameznih primerih se lahko zgodi, da TRACON PARTNERJU posameznega izdelka ne bo mogel dostaviti, ker je razprodan. PARTNERJA prosimo za razumevanje. Če je v povratnem elektronskem sporočilu pri manjkajočem artiklu navedeni dobavni rok za PARTNERJA predolg, ima ta pravico do preklica naročila manjkajočega artikla tako, da TRACONU pošlje sporočilo na elektronski naslov tracon.lendava@tracon.si, kamor pripne TRACONOVO obvestilo o uspešno oddanem naročilu, v naslov oz. zadevo pa napiše »Storniram naročilo manjkajočega artikla«.  V nasprotnem primeru bo TRACON artikle, ki jih v času oddaje naročila nima na zalogi, PARTNERJU dostavili takoj, ko bodo dobavljivi.

10.3  Poprava napak v postopku naročanja, pred oddajo naročila
PARTNER je dolžan pred oddajo naročila preveriti svoje naročilo. PARTNER preveri in popravi svoje naročilo tako, da preveri vsebino košarice; če ugotovi, da je prišlo pri naročilu do napake, lahko s klikom na gumb ''X'' odstrani izdelek iz košarice, s klikom na gumb »+« ali »-« pa popravi količino naročenih izdelkov. Sicer pa se lahko PARTNER s klikom na funkcijski gumb spletnega brskalnika »‹« (tj. »nazaj«) vrne na prejšnjo (pod-)stran ter popravi vpisane podatke.

 

11.,  Dobavni in dodatni plačilni pogoji

 

STROŠKI PAKIRANJA IN DOSTAVE:

Za naročila, oddana ob delavnikih do 15.30 ure, bo TRACON pooblastil distribucijsko podjetje, ki bo naslednji delovni dan po oddaji naročila pod pogojema, da so naročeni artikli na zalogi in je neto vrednost (to je vrednost brez DDV) naročenih izdelkov najmanj 70,00 EUR (to je 85,40 EUR z vključenim 22,00% DDV), naročene artikle brezplačno dostavilo.

V primeru naročil, katerih neto vrednost izdelkov je nižja od 70,00 EUR, krije stroške dostave PARTNER, pri tem se na računu prikažejo tudi stroški dostave. V tem primeru krije PARTNER stroške dostave v naslednji višini:

•  pri naročilih neto vrednosti do 20,00 EUR (to je 24,40 EUR z vključenim 22,00 % DDV) znaša neto strošek dostave 7,00 EUR (to je 8,54 EUR z vključenim 22,00% DDV),

•  pri naročilih neto vrednosti od najmanj 20,00 EUR (to je 24,40 EUR z vključenim 22,00% DDV) do 70,00 EUR (to je 85,40 EUR z vključenim 22,00% DDV) znaša neto strošek dostave 4,00 EUR (to je 4,88 EUR z vključenim 22,00% DDV).

Če v enem dnevu s strani istega PARTNERJA prejmemo več naročil, se s stališča dostave vsako naročilo obravnava posebej in le za naročila neto vrednosti najmanj 70,00 EUR je dostava brezplačna.    

Če naročilo presega neto vrednostno mejo 70,00 EUR, toda zaradi različnih vzrokov na strani podjetja TRACON, kot je npr. naročenega blaga ni na zalogi in zaradi tega vrednost pošiljke ne dosega te določene vrednostne meje, bo kljub temu naročilo PARTNERJU dostavljeno brezplačno.

V primeru, da se naročeni izdelki dostavijo oziroma jih PARTNER prevzame na paletah, podjetje TRACON PARTNERJU dodatno zaračuna palete in morebitne ostale stroške pakiranja. V primeru, da PARTNER palete vrne v roku 1 tedna od dobave, mu podjetje TRACON za vrednost palet izstavi dobropis (v primeru plačila z valuto) oziroma vrne plačilo (v primeru plačila po povzetju oziroma po predračunu).

V primeru, da PARTNER naročene izdelke osebno prevzame (kar je možno zgolj ob predhodnem dogovoru s podjetjem TRACON), stroškov dostave ni; PARTNER mora v tem primeru plačati le morebitne stroške pakiranja (kot na primer palete; gl. prejšnji odstavek te točke in točko 12 teh pogojev).

Morebitnih drugih dodatnih stroškov prevoza, dostave ali pošiljanja ni. Velja pa odgovornost PARTNERJA za plačilo stroškov pakiranja in dostave, ne glede na določbe te točke 11 teh pogojev, v primeru neprevzema izdelkov (zadnji odstavek točke 12 teh pogojev).

 

12.,  Dostava in dostavni rok:

TRACON naročene artikle dostavlja le znotraj Slovenije, na želeni naslov, v roku 3 delovnih dni, preko ponudnika poštno paketnih storitev).

Če PARTNER izdelkov v tem času ne prejme, naj pokličite na telefon 02-600-16-07 ali pošlje TRACON-u vprašanje na elektronski naslov tracon.lendava@tracon.si, da preveri vzrok, zakaj ni prišlo do dobave izdelkov.

Osebni prevzem blaga na sedežu podjetja TRACON je mogoče le v primeru, če se nastavi naslov podjetja TRACON za pošiljanje. V tem primeru stroški dostave se isto obračunajo.

Niti podjetje TRACON niti kurirska služba ne more zagotoviti dostave ob točno določeni uri.

V tej točki zapisani dostavni roki so izključno informativnega značaja in za TRACON neobvezujoči. Pričakovani rok dostave je v vsakem primeru naveden na povratnem elektronskem potrdilu o naročilu.

PARTNER lahko prekliče naročilo oz. prekine kupoprodajno pogodbo, če TRACON zamuja s pošiljanjem naročila, in sicer več kot 14 dni od navedenega roka dobave na povratnem elektronskem sporočilu (glej točko 13.1 teh pogojev, Odstop od pogodbe). Ob nastopu višje sile, kot so npr. vojne razmere, naravne katastrofe, stavke, razne okvare, uradni ukrepi, rezervacije, ovire na železniških tirih, izpad proizvodnje zaradi uvoznikov itd., je TRACON oproščen obveznosti dobave in upoštevanja dobavnega roka po pogodbi. V takih in podobnih primerih bo TRACON storil vse, kar je v njegovi moči, da se bo razpošiljanje v čim krajšem času lahko nadaljevalo.  

PARTNER je dolžan prevzeti blago v času, ki je naveden na povratnem elektronskem potrdilu o naročilu, ali po dogovoru s službo za pomoč strankam.

Če PARTNER naročenega blaga ne prevzame v roku 14 dni od poskusa dostave, ima TRACON pravico naročeno blago prodati tretji osebi. 

 

ODGOVORNOST PRI DOSTAVI IN PREVZEMU

Če dostavo naročenega blaga organizira in izvaja TRACON, prevzame PARTNER vsa tveganja ob izročitvi blaga na svojem sedežu ali na drugem, predhodno dogovorjenem prevzemnem mestu.  

Nosilec tveganj za škodo, nastalo pri nakladanju, je tista stran, ki opravlja nakladalna dela oz. stran, ki je pooblastila pogodbene izvajalce, prevoznike za to delo. Če prevoz blaga opravlja PARTNER, preide tveganje izgube in poškodovanja blaga na PARTNERJA ob odpremi blaga na PARTNERJEVO prevozno sredstvo, če nakladalna dela opravlja TRACON.   

Če nakladalna dela izvaja PARTNER ali njegov pooblaščeni izvajalec, se tveganje za poškodbe blaga že ob njegovi izročitvi prenesejo na PARTNERJA.

 

NEPREVZEM IZDELKOV

V kolikor PARTNER naročenih artiklov, ki so poslani s plačilom po povzetju, ne prevzame in so po preteku čakalnega roka na pošti (14 dni) vrnjeni TRACON-u, se le-to NE šteje kot odstop od pogodbe, saj je slednja še vedno veljavno sklenjena. PARTNER je v primeru neprevzema odgovoren za plačilo stroškov pakiranja, dostave, vračila in dodatnega pošiljanja (pakiranja in dostave) artiklov TRACONU, ne glede na določbe točke 11 teh pogojev. V primeru neprevzema se primer preda pravni službi, ki bo po pooblastilu TRACON-a nadalje urejala izplačilo in izterjavo nastalih stroškov in škode. Če namerava PARTNER naročeno blago plačati po povzetju, pa blaga ne prevzame, lahko naslednja naročila dobi samo v primeru vnaprejšnjega plačila celotne vrednosti dobave in vseh predhodnih neporavnanih stroškov.

 

13.,  Odstop od pogodbe in vračilo blaga v 14 dneh

 

13.1  Če PARTNER še ni prejel naročenega blaga:

PARTNER lahko prekliče naročilo oz. prekine kupoprodajno pogodbo, če TRACON zamuja s pošiljanjem naročila, in sicer več kot 14 dni od navedenega roka dobave v povratnem elektronskem sporočilu. Ob nastopu višje sile, kot so npr. vojne razmere, naravne katastrofe, stavke, razne okvare, uradni ukrepi, rezervacije, ovire na železniških tirih, izpad proizvodnje zaradi uvoznikov itd., je TRACON oproščen obveznosti dobave in upoštevanja dobavnega roka po pogodbi. V takih in podobnih primerih TRACON stori vse, kar je v njegovi moči, da se bo razpošiljanje v čim krajšem času lahko nadaljevalo.

 

Če z nakupom iz kakršnegakoli razloga PARTNER, ki je lahko kot pravna oseba ali kot potrošnik (to je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja izdelke za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti), ni zadovoljen, lahko v 14 dneh odstopi od pogodbe brez navedbe razloga za svojo odločitev. Odstopna izjava je pravočasna, če jo PARTNER, ki je potrošnik, pošlje pred iztekom 14-dnevnega roka, določenega za odstop od pogodbe.

 

 

Obvestilo o odstopu lahko PARTNER potrošnik predloži podjetju TRACON:

•   na obrazcu, ki je predpisan s pravilnikom ministra, pristojnega za gospodarstvo (trenutno veljaven Pravilnik o obrazcih v zvezi z uveljavljanjem potrošnikove pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov klikni tukaj >>), ali
•  na obrazcu, ki je priloga k tem splošnim pogojem (klikni tukaj >>),

•  z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe.

 

Obvestilo o odstopu PARTNER lahko pošlje:

•  pisno priporočeno na naslov Tracon Lendava d. o. o., Industrijska ulica 6, 9220 Lendava,

•  v elektronski obliki na: tracon.lendava@tracon.si (lahko kot odgovor na povratno informacijo o oddanem naročilu)

 

13.1.1. Vračilo prejetih plačil oz. izstavitev dobropisa

TRACON PARTNERJU, s katerim ima dogovorjeno valuto za plačilo, nemudoma izstavi dobropis.
V kolikor je bilo naročeno, toda še nedostavljeno blago že plačano s strani PARTNERJA, mu TRACON nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu vrne celotno odkupnino z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače. V primeru, da je blago, preden TRACON prejme PARTNERJEVO obvestilo o odstopu od pogodbe, že odposlano, lahko podjetje TRACON zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler PARTNER ne predloži dokazila, da je blago vrnil, razen če TRACON ponudi možnost, da sam prevzame vrnjeno blago (peti odstavek 43.d člena ZVPot).

 

13.1.2. Vračilo in stroški vračila blaga

V primeru, da je blago, preden TRACON prejme PARTNERJEVO obvestilo o odstopu od pogodbe, že odposlano, je dolžan PARTNER v primeru odstopa od pogodbe:

- vrniti blago nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu ter

- kriti stroške vračila blaga.

V primeru, da blaga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti, krije PARTNER način in stroške vračila blaga po svoji lastni presoji (bodisi stroške kurirske oz. dostavne službe, ki jo sam naroči, bodisi prevozne in druge stroške, če blago dostavi sam).

 

13.2  Če je PARTNER blago že prevzel

Če je PARTNER, ki je potrošnik, blago že prejel in odstopi od pogodbe v skladu s prejšnjo točko 13.1 teh pogojev, mora blago vrniti nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe na naslov: Tracon Lendava d. o. o., Industrijska ulica 6, 9220 Lendava.

Vrnitev blaga je pravočasna, če ga PARTNER pošlje blago pred iztekom 14-dnevnega roka za vračilo.

 

13.2.1. Vračilo prejetih plačil oz. izstavitev dobropisa

V kolikor je bilo blago že plačano s strani PARTNERJA, mu TRACON nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu vrne celotno odkupnino z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače. Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje TRACON zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler PARTNER ne predloži dokazila, da je blago vrnil, razen če TRACON ponudi možnost, da sam prevzame vrnjeno blago (peti odstavek 43.d člena ZVPot).

 

13.2.2. Stroški vračila blaga

PARTNER v primeru odstopa od pogodbe krije stroške vračila blaga. V primeru, da blaga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti, krije PARTNER način in stroške vračila blaga po svoji lastni presoji (bodisi stroške kurirske oz. dostavne službe, ki jo sam naroči, bodisi prevozne in druge stroške, če blago dostavi sam).

 

13.3  Pošiljk z odkupnino TRACON ne sprejema!

Pri vračanju artiklov mora PARTNER upoštevati naslednje:

- artikel je v originalni embalaži brez nalepk in navedb cen;
- artikel mora biti nepoškodovan in v nespremenjeni količini, v primeru, da PARTNER ni potrošnik, pa tudi neodprt;

- artikli se pošljejo kot paketna pošiljka in ne kot pismo;

- artiklom, ki se vračajo, mora biti priložena kopija računa oz. dobavnica, da bo TRACON hitreje izvedel celoten postopek.

V primeru odstopa od pogodbe, PARTNER krijete stroške vračila blaga, ki so v skladu s trenutno veljavnim cenikom pošte, dostavne ali kurirske službe, s katero PARTNER namerava vrniti blago!

PARTNER odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

 

14.,  Vračilo fizično poškodovanih pošiljk – paketa

Nepoškodovane, brezhibne, neodprte in prvotne pošiljke so samo tiste, ki so opremljene z varnostnim trakom TRACON-a (Tracon). 

V primeru, da je paket fizično poškodovan, da v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, mora PARTNER sprožiti postopek reklamacije pri kurirski službi, ki je paket dostavila. To stori tako, da kurirsko službo nemudoma obvesti in ji vrne paket v enakem stanju, kot ga je prejel (brez da bi karkoli dodal ali odstranil) ter izpolni reklamacijski zapisnik.

Skupaj s kurirsko službo TRACON poskrbi za to, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.

 

15.,  Vračilo blaga, kupljenega pred daljšim časom

V primeru vračila blaga, prevzetega pred več kot 14 dnevi, TRACON PARTNERJU kupnino sorazmerno zniža za 5-20 %!

 Artikel lahko PARTNER vrne če:

- je artikel v originalni embalaži brez nalepk in navedb cen;
- je artikel neodprt, nepoškodovan in v nespremenjeni količini;
- je vrnjenemu artiklu priložen račun ali dobavnica oz. kopija.

Seznam artiklov za vračilo je potrebno predhodno poslati na e- naslov:  tracon.lendava@tracon.si

Artiklov, ki niso več v prodaji ali gredo iz prodaje oz. že imajo novejšo izvedbo v prodaji, TRACON ne sprejema.

                                                                                                                                    

16.,  Pritožbeni postopek

V primeru pritožb, reklamacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte na naslov: tracon.lendava@tracon.si

 

17.,  Garancija

TRACON je kot dobavitelj v skladu z zakonom dolžan PARTNERJU zagotoviti garancijo za brezhibno delovanje kupljenega tehničnega blaga. Za vse tehnične izdelke velja splošna 12-mesečna garancija na območju Republike Slovenije, za posebej označene tehnične izdelke (za LED program velja 2 leti garancije, za posamezna LED profesionalna svetila pa 5 let garancije) pa podaljšana garancija, kar je razvidno na računu, ki jo PARTNER prejme ob dostavi blaga in v spletni trgovini pri opisu posameznega artikla.

Za garancijo veljajo določbe Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), toda ob pomanjkanju pisnih dokazil o uporabnosti in primernosti izdelkov za specifične cilje PARTNERJA TRACON ni odgovoren jamčiti.

TRACON je kot dobavitelj v skladu z zakonom dolžan proti plačilu zagotavljati popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.

Garancija teče od datuma prodaje proizvoda PARTNERJU in ne izključuje pravic PARTNERJA, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

 

UVELJAVLJANJE GARANICJE:

Garancija se uveljavlja s predložitvijo kopije računa podjetja TRACON in z garancijskim listom. Skladno z 18. členom Zakona o varstvu potrošnikov ni potrebno, da garancijski list prodajalec posebej potrdi.

Stroške materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača TRACON.

Pri pošiljanju reklamiranega artikla na stroške podjetja TRACON mora PARTNER o tem obvestiti podjetje TRACON (po e-pošti: tracon.lendava@tracon.si ali po telefonu: 02-600-16-07), ki bo na PARTNERJEV naslov poslalo kurirja, ki bo prevzel blago. Drugačen način vračila na stroške podjetja TRACON ni možen.

 

Pošiljk z odkupnino TRACON ne sprejema!

Prijavo okvare zaradi uveljavljanja garancije TRACON sprejema izključno v pisni obliki (pisno na zgoraj navedeni naslov, e-pošta: tracon.lendava@tracon.si ).

Za odpravo vseh tovarniških okvar in pomanjkljivosti, ki so nastale v dobi garancije, bo poskrbljeno brezplačno. TRACON je dolžan popravilo opraviti v roku 45 dni od prejema blaga, v nasprotnem primeru pa artikel zamenjati z novim, če to ni mogoče, pa v celoti povrniti kupnino za izdelek (in ne zgolj dobropis).

 

18.,  Stvarna napaka:

TRACON mora PARTNERJU izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

18.1. Napaka je stvarna, če:

1.      artikel nima specifikacij, ki so potrebne za njegovo običajno rabo ali za promet;

2.     artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana ali bi mu bila morala biti znana;

3.      artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

4.     je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

 

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli dobaviteljevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal TRACON zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

18.2. Kako se stvarna napaka uveljavlja?

PARTNER mora TRACON o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti nemudoma, ko je bila odkrita (to je v primeru gospodarskih pogodb, to je pogodb, ki jih sklepajo gospodarski subjekti), oz. najkasneje v roku 2 mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita (to je v primeru, ko je partner potrošnik). PARTNER mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in podjetju TRACON omogočiti, da artikel pregleda. Obvestilo o napaki lahko PARTNER sporoči osebno, pri čemer mu TRACON mora izdati potrdilo, ali izdelek pošlje v prodajalno, kjer je bil kupljen, ali pošlje na sedež podjetja TRACON v Lendavo, kamor je oddal naročilo, ali pa komercialistu podjetja TRACON, s katerim je sklenil kupoprodajno pogodbo. Pravico do uveljavljanja stvarnih napak natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov (Priloga: Obrazec za vračilo artikla za uveljavljanje stvarne napake) in Obligacijskega zakonika.

18.3. Kdaj TRACON ne odgovarja za stvarne napake:

TRACON ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo po preteku šest mesecev (to je v primeru gospodarskih pogodb, to je pogodb, ki jih sklepajo gospodarski subjekti) oziroma dveh let (to je v primeru, ko je partner potrošnik), odkar je bil artikel izročen. Če je predmet pogodbe med TRACON in PARTNERJEM potrošnikom rabljeni artikel, TRACON ne odgovarja za stvarne napake na njem, ki se pokažejo po enem letu, odkar je bil artikel izročen.

 

19.,  Garancija in odgovornost za stvarne napake preneha veljati v primeru dokaza, da je okvaro povzročila:

- nepravilna uporaba,
- nepravilna montaža,

- nepravilno zaganjanje,
- neupoštevanje predpisanega vzdrževanja,
- mehanska poškodba,
- malomarno ravnanje oziroma
- če je v izdelek posegala nepooblaščena oseba,
- če so bili v artikel vgrajeni neoriginalni deli,
- če je poškodba povzročena zaradi visokonapetostnih sunkov, višje sile, poplave, izlitja baterije itd.

Prav tako so iz garancije izvzeti deli, ki so podvrženi stalni obrabi.

V strošek garancije niso všteti niti potrošni material, pribor, obrabljivi deli.

TRACON ima pravico prijavljeno napako kupljenega izdelka pregledati v laboratoriju matične firme s sedežem v Budimpešti oz. v primeru spora dati v pregled pooblaščenemu strokovnemu serviserju.

Če je do napake izdelka prišlo zaradi malomarnosti in neustrezne uporabe, vse stroške podjetja TRACON, nastale pri ugotavljanju vzroka reklamacije, krije PARTNER.    

V kolikor želi PARTNER ta izdelek po zavrnitvi reklamacije ponovno prevzeti, se mu ta pošlje in se zaračunajo stroški dostave (glej točko 11 teh pogojev).

V kolikor je okvara posledica PARTNERJEVE nepravilne uporabe ali skladiščenja, okvare TRACON ni dolžan odpraviti vse dokler PARTNER ne odpravi vzroka okvare. Če to traja več kot 1 mesec, naša reklamacijska obveznost v celoti preneha.

 

REKLAMACIJO ODOBRI:                       SERVIS:

TRACON Lendava d. o.o.                        TRACON Lendava d. o. o.

Industrijska ulica 6                                    Industrijska ulica 6

9220 Lendava                                            9220 Lendava

tracon.lendava@tracon.si                           tracon.lendava@tracon.si                                                  

 

20.,  Razno

20.1. Spletna trgovina Tracon deluje  na podlagi operacijskega sistema Microsoft Windows Server 2003. Njena

varnostna zaščita je ustrezna, uporaba ne predstavlja tveganja, ob vsem tem pa priporočamo, da upoštevate naslednje varnostne ukrepe: uporabljajte osveženo antivirusno programsko opremo, zaščito pred zlonamerno vohunsko opremo ter zmeraj nameščajte posodobitve celotnega varnostnega sistema.     

Pogoj za nakupovanje na spletni strani je poznavanje tehničnih omejitev in sprejemanje možnosti napak, ki so posledica tehnološkega delovanja spleta.   

20.2. TRACON ni odgovoren za škodo, nastalo zaradi posledic povezave na spletno stran. PARTNER

odgovarja za svoj računalnik  oz. ga veže obveznost zaščite računalnika in za varnost  podatkov, ki so shranjeni na njem.

20.3. TRACON ima pravico kadarkoli enostransko, brez dodatnih obveznosti obveščanja PARTNERJA

pričujoče splošne pogoje poslovanja spremeniti in korigirati. Morebitne spremembe začnejo veljati istočasno z objavo na domači spletni strani. Za že oddana naročila veljajo splošni pogoji poslovanja ob oddaji naročila.

 

21.,  Izvensodno reševanje sporov in drugih pravnih sredstev

 

21.1. Pogodbenika si bosta po svojih najboljših močeh prizadevala vse spore in nesoglasja rešiti na miren način s pogajanji. Če sporazuma ne bi bilo mogoče doseči s pogajanji, se pogodbeni stranki strinjata, da bosta vse spore in nesoglasja predložili v reševanje pristojnemu sodišču v Murski Soboti.

21.2. Pričujoči splošni pogoji poslovanja so bili sestavljeni in zapisani v slovenskem jeziku. Vprašanja, ki zgoraj niso omenjena in obravnavana, se presojajo po veljavnih zakonih Republike Slovenije.  

 

22.,  Platforma za reševanje sporov

S 15. februarjem 2016 Evropska komisija pripravlja platformo za izvensodno reševanje sporov. Potrošniki imajo tako možnost, da spore v zvezi s svojim spletnim naročilom najprej rešijo brez vključevanja sodišča. Platforma za reševanje sporov je na voljo na spletni strani http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Več informacij o platformi za reševanje sporov je na voljo na spletni strani 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-193_sl.htm

 

23.,  Okoljska odgovornost

Podjetje Tracon Lendava d. o. o. po načelu razširjene proizvajalčeve odgovornosti svoje obveznosti, ki izhajajo iz evropskih direktiv 2002/96/EC in 2006/66/EC, »Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi« (Ur. l. RS, št. 55/2015) in »Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji« (Ur. l. RS, št. 3/2010, 64/2012, 93/2012) izvaja v okviru skupnih načrtov ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo ter odpadnimi baterijami in akumulatorji podjetja TRIGANA d. o. o.

 

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo
 

 

 

 

 

Simbol prečrtanega zabojnika na izdelku, njegovi embalaži ali v navodilih za uporabo pomeni, da naprave ne smete odvreči med mešane komunalne odpadke in da je bila dana v promet po 13. avgustu 2005. Vaša dolžnost je, da jo oddate na posebna zbirna mesta za ločeno zbiranje odpadkov v okviru lokalne komunalne službe. Odpadno napravo ali aparat lahko oddate tudi trgovcu ali distributerju neposredno ob nakupu podobnega izdelka. S tem izpolnjujete zakonske dolžnosti in prispevate k varstvu okolja.

Ločeno zbiranje in reciklaža OEEO preprečujeta negativne posledice onesnaževanja okolja in nastajanja nevarnosti za zdravje, do katere lahko pride zaradi neustreznega odstranjevanja izdelka, poleg tega pa omogočata predelavo materiala, iz katerega je slednji izdelan, prihranek energije in naravnih virov.

V kolikor je izdelek, ki ga želite zavreči, še delujoč, ga oddajte v enem izmed centrov ponovne uporabe. S tem mu boste podaljšali življenjsko dobo in preprečili, da bi predčasno končal med odpadki.

 
Ravnanje z odpadnimi baterijami in akumulatorji
 

 

Simbol prečrtanega zabojnika na baterijah in akumulatorjih, embalaži ali v navodilih za uporabo pomeni, da baterij in akumulatorjev ne smete odvreči med mešane komunalne odpadke. Vaša dolžnost je, da jih oddate na posebna zbirna mesta za ločeno zbiranje nevarnih odpadkov v okviru lokalne komunalne službe. Odpadne baterije in akumulatorje lahko oddate tudi trgovcu ali distributerju brez obveznosti ponovnega nakupa. S tem izpolnjujete zakonske dolžnosti in prispevate k varstvu okolja.

Če je pod zgoraj prikazanim simbolom natisnjen kemijski simbol, ta v skladu z zakonodajo označuje, da se v tej bateriji ali akumulatorju nahaja težka kovina (Hg = živo srebro, Cd = kadmij, Pb = svinec) v presežni vrednosti, kot jo določa zakonodaja.

Če naprava vsebuje baterije ali akumulatorje, ki jih ni mogoče preprosto odstraniti brez ogrožanja varnosti uporabnika, jih mora le-ta oddati skupaj z odpadno napravo v sistem zbiranja odpadne električne in elektronske opreme.

 
Podrobnejše informacije

Naredite korak v zeleno z ogledom spletne strani www.ozavescen.si in si pridobite podrobnejše informacije o recikliranju odpadnih aparatov, naprav, baterij, akumulatorjev in ostalih odpadkov.

Na spletni strani je na voljo seznam zbirnih centrov komunalnih podjetij ter informacije o centrih ponovne uporabe, kjer lahko oddate še delujoče naprave in aparate.

 
 
Lendava, 2016

 

Potrošnikov odstop od pogodbe - vračilo v 14 dneh

(Izpolnite ta obrazec in ga pošljite nazaj le, če kot potrošnik želite odstop od pogodbe)

 

Naslovnik

Tracon Lendava d.o.o.

Industrijska ulica 6

9220 Lendava

e-pošta: tracon.lendava@tracon.si

 

 

Obveščam vas, da odstopam od pogodbe za naslednje artikle:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Datum* računa za prejete artikle

.............................................................................................................

 

Ime in priimek oz. naziv podjetja: .............................................................................................................

.............................

Naslov:.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

 

Številka računa: ....................................................................

Številka naročila: .........................................................................................

 

 

Vračilo kupnine se vrne z bančnim nakazilom na posredovano številko bančnega računa:

SI56_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ odprt pri banki..............................................................................................................

 

Datum in podpis kupca - potrošnika

 

*Datum se nahaja na računu artikla.

 

 

 

Obrazec za vračilo artikla

za uveljavljanje stvarne napake

Podatki kupca

Ime in priimek oz. naziv podjetja:

...................................... ................................................................................................................................

Naslov: . ....................... ................................................................................................................................

...................................... ................................................................................................................................

Kontaktna oseba in telefon: ...................................... ...................................... ......................................

E-pošta: ...........................................Številka računa: ..................... Datum računa ...................

prejetega artikla.

Številka in datum naročila kupca: .............................................

Opomba: Artikel, ki ga vračate zaradi uveljavljanja stvarne napake, mora ob vračilu imeti priložene vse

morebitne dokumente.

 

Kdaj je bila stvarna napaka odkrita (datum):..................................

 

V primeru, da je stvarna napaka utemeljena, želim (vnesite številko v spodnjo tabelo):

1) Vračilo kupnine (navedite številko transakcijskega računa):

...........................................................................................................

2) Naknadno priznani dobropis za višek, manjko ali za neustrezen artikel

3) Zamenjavo za enak artikel (v primeru, da je na zalogi v centralnem skladišču v Budimpešti)

4) Odpravo napake (poslati manjkajočo količino)

 

Tracon koda artikla _________________________________    kos ______________

Kratek opis vzroka reklamacije (manjko, višek, napačna pošiljka, neustrezna kvaliteta)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Rešitev reklamacije (vnos želje od 1 do 4):___________________________

 

Podroben opis napake za uveljavljanje stvarne napake:

...................................... ................................................................................................................................

...................................... ................................................................................................................................

...................................... ................................................................................................................................

...................................... ................................................................................................................................

...................................... ................................................................................................................................

...................................... ................................................................................................................................

...................................... ................................................................................................................................

...................................... ................................................................................................................................

...................................... ................................................................................................................................

...................................... ................................................................................................................................

...................................... ................................................................................................................................

...................................... ................................................................................................................................

...................................... ................................................................................................................................

 

Datum.......................                                                           in podpis kupca

 

 

................................