Pravila nagradne igre

Pravilnik nagradne igre, objavljene na Facebook strani podjetja TRACON

 1. organizator) organizira nagradne igre (v nadaljnjem besedilu: nagradna igra ali nagradne igre) na Facebook strani, ki jo upravlja.

 1. Podrobni pogoji posamezne nagradne igre (zlasti poimenovanje in trajanje nagradne igre, posebni pogoji prijave, datum žrebanja, pogoji za zmago in nagrade) so vedno, brez izjeme navedeni ob objavi posamezne nagradne igre na Facebook strani; splošna pravila, ki veljajo za vse nagradne igre, pa so določena v teh pravilih in pogojih.

 1. V nagradnih igrah lahko sodelujejo vse fizične osebe, starejše od 18 let, ki uporabljajo splet in imajo stalno ali običajno prebivališče v Sloveniji (v nadaljevanju: igralec).

V nagradni igri ne morejo sodelovati naslednje osebe:

- lastniki, direktorji, zaposleni, zastopniki organizatorja in njihovi bližnji sorodniki (1. odstavek 8.1. člena civilnega zakonika), ter

- lastniki, direktorji, zaposleni, zastopniki drugih partnerskih podjetij, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, ter njihovi bližnji sorodniki (1. odstavek 8.1. člena civilnega zakonika),

Pri posameznih nagradnih igrah lahko obstajajo tudi drugi pogoji sodelovanja, ki so navedeni v opisu razpisa zadevne nagradne igre.

 1. Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali druge nagradne predmete. Organizator bo plačal davke na nagrade v skladu z veljavno zakonodajo.

 1. Organizator bo med udeleženimi regularnimi sodelujočimi igralci izžrebal število nagrajencev, ki ustreza številu nagrad. Če sodelujoči igralec ne ravna v skladu s temi pravili ali pogoji nagradnega žrebanja, ima organizator pravico, da sodelujočega igralca izloči iz nagradnega žrebanja. Če je zmagovalec nesposoben za delo oz. ima omejitve, lahko nagrado prejme skupaj s svojim zakonitim zastopnikom, ki upravlja z nagrado.

 1. Osebje službe za pomoč uporabnikom organizatorja bo zmagovalca nagradne igre o nagradi obvestilo prek sporočila na Facebooku ali v komentarju objave nagradne igre. Po obvestilu je zmagovalec za identifikacijo in prevzem nagrade organizatorju dolžan posredovati naslednje podatke: ime in priimek, naslov, telefonska številka, sicer organizator ne bo mogel izročiti nagrade.

 1. Organizator bo nagrajencu nagrado izročil na dogovorjenem mestu ob dogovorjenem času oziroma jo bo poslal na naslov, ki ga bo nagrajenec navedel, v največ 30 koledarskih dneh po poslanem obvestilu. Nagrajenec se strinja, da lahko organizator na Facebook strani Tracon Electric objavi njegovo ime kot zmagovalca nagradne igre.

 1. S sodelovanjem v nagradni igri se igralec samodejno strinja, da se njegovi posredovani osebni podatki (vključno s fotografijami, ki jih je sodelujoči igralec posnel in predložil ter ki so v nekaterih primerih potrebne za sodelovanje v nagradni igri, in drugimi podatki, kot so ime, e-poštni naslov ter v primeru nagrajenca domači naslov in telefonska številka) vnesejo v podatkovno zbirko organizatorja kot upravljavca podatkov, ki jih organizator brez dodatnega dovoljenja in brez nadomestila obdeluje za namene sodelovanja v nagradni igri, žrebanja nagrad, obveščanja nagrajencev in obravnavanja pritožb. V primeru nagrajenca nagradne igre, organizator ime, naslov in telefonsko številko nagrajenca obdeluje za namene dostave nagrade ter s tem povezanih administrativnih in računovodskih obveznosti. Obdelavo osebnih podatkov sodelujočih igralcev ureja pravilnik o zasebnosti organizatorja.

 1. Organizator ne prevzema odgovornosti za napačno podane odgovore, napačno ali netočno posredovana imena, naslove za obveščanje ali dostavo ter za zamude pri obveščanju ali dostavi. Sodelujoči igralec nosi vse posledice, ki nastanejo zaradi morebitnih napačno posredovanih podatkov. Pravilnosti podatkov organizator ne more preveriti med prijavo v nagradno igro (ali po njej). V vsakem primeru odgovornost in vse pravne in finančne posledice v zvezi s tem nosi igralec. Organizator izključuje odgovornost za kakršne koli napake pri nagradi, razen če izključitev odgovornosti izrecno prepoveduje madžarska zakonodaja. Organizator izključuje vsakršno odgovornost za kakršne koli odškodninske zahtevke ali nadomestila v zvezi s sodelovanjem v nagradni igri, kot tudi za kakršne koli stroške, škodo ali izgube sodelujočih igralcev, ki so posledica oziroma izhajajo iz napak ali pomanjkljivosti nagradne igre, njenega poteka in izvajanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti, če v času trajanja nagradne igre spletna stran nagradne igre ali stran na Facebooku, ki vsebuje nagradno igro, zaradi tehničnih razlogov začasno ne delujeta.  

 1. Organizator bo za reševanje morebitnih pritožb ali vprašanj v zvezi z nagradno igro zagotovil naslednji kontakt: tracon.lendava@tracon.si

 1. Če organizator organizira nagradno igro na strani družabnega omrežja Facebook, velja tudi za te nagradne igre določba 6. točke tega pravilnika. Družba Facebook je v celoti oproščena vseh obveznosti v zvezi s tovrstnimi nagradnimi igrami. Upoštevajte, da bo vse osebne podatke, posredovane v zvezi z nagradno igro, obdelal organizator in ne Facebook.

Organizator potrjuje, da Facebook nagradnih iger ne sponzorira, ne podpira, ne odobrava, ne izvaja ter da nagradne igre nikakor niso povezana s Facebookom, ki ne zagotavlja nobene pomoči pri njihovem izvajanju. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči igralec potrjuje in sprejema vse zgoraj navedeno.