Izolirani kabelski čevlji in vezni tulci

PRESEK VEZALNEGA VODNIKA (mm2)