Izolirane kabelske spojke

PRESEK VEZALNEGA VODNIKA (mm2)